کمترین: 
104
بیشترین: 
106
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
106
زمان: 
4/1 19:30
قیمت افغانی امروز 1 تیر 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 1 تیر 1397 , 106 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/01 13:00","price":104},{"date":"1397/04/01 13:20","price":105},{"date":"1397/04/01 16:50","price":106},{"date":"1397/04/01 19:20","price":105},{"date":"1397/04/01 19:30","price":106}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399