کمترین: 
117
بیشترین: 
119
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
119
زمان: 
4/1 18:00
قیمت روبل روسیه امروز 1 تیر 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 1 تیر 1397 , 119 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/01 12:00","price":118},{"date":"1397/04/01 12:10","price":117},{"date":"1397/04/01 12:20","price":118},{"date":"1397/04/01 13:00","price":117},{"date":"1397/04/01 13:20","price":118},{"date":"1397/04/01 16:50","price":119},{"date":"1397/04/01 17:50","price":118},{"date":"1397/04/01 18:00","price":119}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399