کمترین: 
14
بیشترین: 
15
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15
زمان: 
4/1 18:00
قیمت درام ارمنستان امروز 1 تیر 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 1 تیر 1397 , 15 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/01 10:20","price":14},{"date":"1397/04/01 17:00","price":15},{"date":"1397/04/01 17:50","price":14},{"date":"1397/04/01 18:00","price":15}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399