کمترین: 
1863
بیشترین: 
1881
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1875
زمان: 
4/1 20:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 1 تیر 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 1 تیر 1397 , 1875 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/01 10:20","price":1867},{"date":"1397/04/01 10:30","price":1868},{"date":"1397/04/01 10:40","price":1871},{"date":"1397/04/01 11:00","price":1873},{"date":"1397/04/01 11:20","price":1871},{"date":"1397/04/01 11:30","price":1870},{"date":"1397/04/01 11:40","price":1871},{"date":"1397/04/01 11:50","price":1870},{"date":"1397/04/01 12:00","price":1873},{"date":"1397/04/01 12:10","price":1867},{"date":"1397/04/01 12:20","price":1869},{"date":"1397/04/01 12:30","price":1870},{"date":"1397/04/01 12:40","price":1867},{"date":"1397/04/01 12:50","price":1866},{"date":"1397/04/01 13:00","price":1865},{"date":"1397/04/01 13:30","price":1864},{"date":"1397/04/01 13:40","price":1863},{"date":"1397/04/01 13:50","price":1865},{"date":"1397/04/01 14:10","price":1868},{"date":"1397/04/01 14:30","price":1867},{"date":"1397/04/01 14:50","price":1869},{"date":"1397/04/01 15:30","price":1868},{"date":"1397/04/01 15:40","price":1867},{"date":"1397/04/01 16:10","price":1868},{"date":"1397/04/01 16:20","price":1869},{"date":"1397/04/01 16:30","price":1872},{"date":"1397/04/01 16:40","price":1873},{"date":"1397/04/01 16:50","price":1876},{"date":"1397/04/01 17:00","price":1878},{"date":"1397/04/01 17:10","price":1879},{"date":"1397/04/01 17:30","price":1881},{"date":"1397/04/01 17:50","price":1876},{"date":"1397/04/01 18:00","price":1881},{"date":"1397/04/01 18:40","price":1877},{"date":"1397/04/01 19:00","price":1880},{"date":"1397/04/01 19:10","price":1878},{"date":"1397/04/01 19:20","price":1875},{"date":"1397/04/01 19:30","price":1876},{"date":"1397/04/01 19:40","price":1875},{"date":"1397/04/01 19:50","price":1876},{"date":"1397/04/01 20:10","price":1875}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399