کمترین: 
950
بیشترین: 
960
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
958
زمان: 
4/1 20:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 1 تیر 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 1 تیر 1397 , 958 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/01 10:20","price":955},{"date":"1397/04/01 10:40","price":954},{"date":"1397/04/01 11:30","price":953},{"date":"1397/04/01 11:40","price":954},{"date":"1397/04/01 11:50","price":953},{"date":"1397/04/01 12:10","price":951},{"date":"1397/04/01 12:20","price":952},{"date":"1397/04/01 12:40","price":951},{"date":"1397/04/01 12:50","price":950},{"date":"1397/04/01 13:20","price":951},{"date":"1397/04/01 13:40","price":950},{"date":"1397/04/01 13:50","price":951},{"date":"1397/04/01 14:10","price":952},{"date":"1397/04/01 14:50","price":953},{"date":"1397/04/01 15:40","price":952},{"date":"1397/04/01 16:10","price":953},{"date":"1397/04/01 16:30","price":955},{"date":"1397/04/01 16:40","price":956},{"date":"1397/04/01 16:50","price":957},{"date":"1397/04/01 17:00","price":958},{"date":"1397/04/01 17:30","price":960},{"date":"1397/04/01 17:40","price":959},{"date":"1397/04/01 17:50","price":957},{"date":"1397/04/01 18:00","price":960},{"date":"1397/04/01 18:40","price":957},{"date":"1397/04/01 18:50","price":958},{"date":"1397/04/01 19:00","price":959},{"date":"1397/04/01 19:10","price":958},{"date":"1397/04/01 19:20","price":957},{"date":"1397/04/01 19:30","price":958},{"date":"1397/04/01 19:40","price":957},{"date":"1397/04/01 19:50","price":958},{"date":"1397/04/01 20:00","price":957},{"date":"1397/04/01 20:10","price":958}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399