کمترین: 
841
بیشترین: 
851
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
847
زمان: 
4/1 20:10
قیمت کرون سوئد امروز 1 تیر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 1 تیر 1397 , 847 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/01 10:20","price":843},{"date":"1397/04/01 10:30","price":844},{"date":"1397/04/01 12:00","price":846},{"date":"1397/04/01 12:10","price":843},{"date":"1397/04/01 12:40","price":841},{"date":"1397/04/01 12:50","price":842},{"date":"1397/04/01 13:00","price":841},{"date":"1397/04/01 13:30","price":842},{"date":"1397/04/01 13:50","price":844},{"date":"1397/04/01 14:10","price":846},{"date":"1397/04/01 14:30","price":845},{"date":"1397/04/01 14:40","price":844},{"date":"1397/04/01 16:20","price":845},{"date":"1397/04/01 16:30","price":847},{"date":"1397/04/01 16:40","price":848},{"date":"1397/04/01 16:50","price":849},{"date":"1397/04/01 17:00","price":850},{"date":"1397/04/01 17:30","price":851},{"date":"1397/04/01 17:40","price":850},{"date":"1397/04/01 18:20","price":851},{"date":"1397/04/01 18:40","price":849},{"date":"1397/04/01 18:50","price":848},{"date":"1397/04/01 19:10","price":846},{"date":"1397/04/01 19:20","price":844},{"date":"1397/04/01 19:30","price":845},{"date":"1397/04/01 19:40","price":847},{"date":"1397/04/01 20:00","price":846},{"date":"1397/04/01 20:10","price":847}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399