کمترین: 
676
بیشترین: 
684
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
683
زمان: 
4/1 19:20
قیمت ین ژاپن امروز 1 تیر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 1 تیر 1397 , 683 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/01 10:20","price":681},{"date":"1397/04/01 11:30","price":680},{"date":"1397/04/01 11:40","price":681},{"date":"1397/04/01 11:50","price":680},{"date":"1397/04/01 12:10","price":678},{"date":"1397/04/01 12:30","price":679},{"date":"1397/04/01 12:40","price":677},{"date":"1397/04/01 13:00","price":676},{"date":"1397/04/01 13:20","price":677},{"date":"1397/04/01 14:10","price":678},{"date":"1397/04/01 16:20","price":679},{"date":"1397/04/01 16:30","price":680},{"date":"1397/04/01 16:50","price":681},{"date":"1397/04/01 17:00","price":682},{"date":"1397/04/01 17:30","price":683},{"date":"1397/04/01 17:40","price":684},{"date":"1397/04/01 17:50","price":681},{"date":"1397/04/01 18:00","price":684},{"date":"1397/04/01 18:40","price":682},{"date":"1397/04/01 18:50","price":683},{"date":"1397/04/01 19:00","price":684},{"date":"1397/04/01 19:20","price":683}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399