کمترین: 
1147
بیشترین: 
1159
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1154
زمان: 
4/1 20:10
قیمت یوان چین امروز 1 تیر 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 1 تیر 1397 , 1154 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/01 10:20","price":1153},{"date":"1397/04/01 10:30","price":1151},{"date":"1397/04/01 11:10","price":1152},{"date":"1397/04/01 11:20","price":1151},{"date":"1397/04/01 11:30","price":1152},{"date":"1397/04/01 11:40","price":1151},{"date":"1397/04/01 11:50","price":1150},{"date":"1397/04/01 12:00","price":1152},{"date":"1397/04/01 12:10","price":1148},{"date":"1397/04/01 12:20","price":1149},{"date":"1397/04/01 12:40","price":1148},{"date":"1397/04/01 12:50","price":1147},{"date":"1397/04/01 13:20","price":1148},{"date":"1397/04/01 14:10","price":1150},{"date":"1397/04/01 15:40","price":1149},{"date":"1397/04/01 15:50","price":1150},{"date":"1397/04/01 16:20","price":1151},{"date":"1397/04/01 16:30","price":1153},{"date":"1397/04/01 16:40","price":1154},{"date":"1397/04/01 16:50","price":1155},{"date":"1397/04/01 17:00","price":1157},{"date":"1397/04/01 17:30","price":1158},{"date":"1397/04/01 17:50","price":1155},{"date":"1397/04/01 18:00","price":1159},{"date":"1397/04/01 18:20","price":1158},{"date":"1397/04/01 18:40","price":1155},{"date":"1397/04/01 19:00","price":1157},{"date":"1397/04/01 19:10","price":1156},{"date":"1397/04/01 19:30","price":1155},{"date":"1397/04/01 20:00","price":1156},{"date":"1397/04/01 20:10","price":1154}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399