کمترین: 
1575
بیشترین: 
1606
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1600
زمان: 
4/1 20:10
قیمت لیر ترکیه امروز 1 تیر 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 1 تیر 1397 , 1600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/01 10:20","price":1584},{"date":"1397/04/01 10:40","price":1581},{"date":"1397/04/01 11:00","price":1579},{"date":"1397/04/01 11:30","price":1582},{"date":"1397/04/01 11:50","price":1581},{"date":"1397/04/01 12:00","price":1584},{"date":"1397/04/01 12:10","price":1578},{"date":"1397/04/01 12:30","price":1579},{"date":"1397/04/01 12:40","price":1577},{"date":"1397/04/01 13:00","price":1575},{"date":"1397/04/01 13:20","price":1578},{"date":"1397/04/01 13:50","price":1582},{"date":"1397/04/01 14:00","price":1580},{"date":"1397/04/01 14:10","price":1583},{"date":"1397/04/01 14:30","price":1582},{"date":"1397/04/01 14:40","price":1585},{"date":"1397/04/01 14:50","price":1584},{"date":"1397/04/01 15:00","price":1585},{"date":"1397/04/01 15:10","price":1586},{"date":"1397/04/01 15:20","price":1585},{"date":"1397/04/01 15:30","price":1583},{"date":"1397/04/01 15:40","price":1582},{"date":"1397/04/01 16:10","price":1584},{"date":"1397/04/01 16:20","price":1585},{"date":"1397/04/01 16:30","price":1590},{"date":"1397/04/01 16:40","price":1592},{"date":"1397/04/01 16:50","price":1600},{"date":"1397/04/01 17:00","price":1606},{"date":"1397/04/01 17:10","price":1603},{"date":"1397/04/01 17:20","price":1604},{"date":"1397/04/01 17:30","price":1606},{"date":"1397/04/01 17:50","price":1603},{"date":"1397/04/01 18:10","price":1601},{"date":"1397/04/01 18:40","price":1596},{"date":"1397/04/01 18:50","price":1599},{"date":"1397/04/01 19:00","price":1603},{"date":"1397/04/01 19:10","price":1600},{"date":"1397/04/01 19:20","price":1598},{"date":"1397/04/01 19:40","price":1601},{"date":"1397/04/01 19:50","price":1603},{"date":"1397/04/01 20:00","price":1601},{"date":"1397/04/01 20:10","price":1600}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399