کمترین: 
2581000
بیشترین: 
2600000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2598500
زمان: 
4/1 21:48
قیمت سکه امامی خرده فروشی امروز 1 تیر 1397
قیمت سکه امامی خرده فروشیدر تاریخ 1 تیر 1397 , 2598500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/01 10:18","price":2587000},{"date":"1397/04/01 12:00","price":2583500},{"date":"1397/04/01 12:06","price":2584500},{"date":"1397/04/01 12:36","price":2582000},{"date":"1397/04/01 13:00","price":2581000},{"date":"1397/04/01 13:18","price":2582000},{"date":"1397/04/01 13:48","price":2583500},{"date":"1397/04/01 14:12","price":2585000},{"date":"1397/04/01 14:24","price":2583000},{"date":"1397/04/01 16:18","price":2584000},{"date":"1397/04/01 16:30","price":2587500},{"date":"1397/04/01 16:48","price":2590000},{"date":"1397/04/01 17:00","price":2599500},{"date":"1397/04/01 17:06","price":2598500},{"date":"1397/04/01 17:12","price":2597500},{"date":"1397/04/01 17:24","price":2597000},{"date":"1397/04/01 17:30","price":2600000},{"date":"1397/04/01 17:54","price":2597000},{"date":"1397/04/01 18:00","price":2600000},{"date":"1397/04/01 18:24","price":2598500},{"date":"1397/04/01 19:00","price":2600000},{"date":"1397/04/01 19:24","price":2599000},{"date":"1397/04/01 20:06","price":2600000},{"date":"1397/04/01 20:54","price":2599000},{"date":"1397/04/01 21:48","price":2598500}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399