کمترین: 
2577000
بیشترین: 
2596000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2594500
زمان: 
4/1 21:48
قیمت سکه امامی امروز 1 تیر 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 1 تیر 1397 , 2594500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/01 10:18","price":2583000},{"date":"1397/04/01 12:00","price":2579500},{"date":"1397/04/01 12:06","price":2580500},{"date":"1397/04/01 12:36","price":2578000},{"date":"1397/04/01 13:00","price":2577000},{"date":"1397/04/01 13:18","price":2578000},{"date":"1397/04/01 13:48","price":2579500},{"date":"1397/04/01 14:12","price":2581000},{"date":"1397/04/01 14:24","price":2579000},{"date":"1397/04/01 16:18","price":2580000},{"date":"1397/04/01 16:30","price":2583500},{"date":"1397/04/01 16:48","price":2586000},{"date":"1397/04/01 17:00","price":2595500},{"date":"1397/04/01 17:06","price":2594500},{"date":"1397/04/01 17:12","price":2593500},{"date":"1397/04/01 17:24","price":2593000},{"date":"1397/04/01 17:30","price":2596000},{"date":"1397/04/01 17:54","price":2593000},{"date":"1397/04/01 18:00","price":2596000},{"date":"1397/04/01 18:24","price":2594500},{"date":"1397/04/01 19:00","price":2596000},{"date":"1397/04/01 19:24","price":2595000},{"date":"1397/04/01 20:06","price":2596000},{"date":"1397/04/01 20:54","price":2595000},{"date":"1397/04/01 21:48","price":2594500}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399