کمترین: 
1267.39
بیشترین: 
1270.23
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1270.23
زمان: 
4/1 15:30
قیمت اونس طلا امروز 1 تیر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 1 تیر 1397 , 1270.23 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/01 03:30","price":1267.39},{"date":"1397/04/01 04:00","price":1267.53},{"date":"1397/04/01 06:30","price":1268.72},{"date":"1397/04/01 07:00","price":1267.44},{"date":"1397/04/01 09:30","price":1268.18},{"date":"1397/04/01 12:30","price":1270.06},{"date":"1397/04/01 13:00","price":1268.39},{"date":"1397/04/01 15:30","price":1270.23}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399