کمترین: 
480
بیشترین: 
525.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
487.11
زمان: 
4/1 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 1 تیر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 1 تیر 1397 , 487.11 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/01 00:30","price":522.23},{"date":"1397/04/01 01:00","price":524.5},{"date":"1397/04/01 03:30","price":524.88},{"date":"1397/04/01 04:00","price":525.58},{"date":"1397/04/01 06:30","price":525.9},{"date":"1397/04/01 07:00","price":514.12},{"date":"1397/04/01 09:30","price":517},{"date":"1397/04/01 12:30","price":513.9},{"date":"1397/04/01 13:00","price":502.2},{"date":"1397/04/01 15:30","price":495.25},{"date":"1397/04/01 16:00","price":495},{"date":"1397/04/01 18:30","price":480},{"date":"1397/04/01 19:00","price":483.91},{"date":"1397/04/01 21:30","price":483},{"date":"1397/04/01 22:30","price":482},{"date":"1397/04/01 23:00","price":481.6},{"date":"1397/04/01 23:30","price":487.11}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399