کمترین: 
6145.1
بیشترین: 
6725
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6165
زمان: 
4/1 23:30
قیمت بیت کوین امروز 1 تیر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 1 تیر 1397 , 6165 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/01 00:30","price":6709},{"date":"1397/04/01 01:30","price":6725},{"date":"1397/04/01 03:30","price":6724.6},{"date":"1397/04/01 04:30","price":6721.1},{"date":"1397/04/01 06:30","price":6719.1},{"date":"1397/04/01 07:00","price":6642},{"date":"1397/04/01 09:30","price":6650.5},{"date":"1397/04/01 12:30","price":6491.1},{"date":"1397/04/01 13:30","price":6402.7},{"date":"1397/04/01 15:30","price":6367.6},{"date":"1397/04/01 16:00","price":6363.2},{"date":"1397/04/01 18:30","price":6263.2},{"date":"1397/04/01 19:00","price":6189.5},{"date":"1397/04/01 21:30","price":6167.8},{"date":"1397/04/01 22:00","price":6145.1},{"date":"1397/04/01 22:30","price":6145.2},{"date":"1397/04/01 23:00","price":6149.4},{"date":"1397/04/01 23:30","price":6165}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399