کمترین: 
72.48
بیشترین: 
72.48
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
72.48
زمان: 
3/31 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 31 خرداد 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 31 خرداد 1397 , 72.48 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 17:32","price":72.48}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399