کمترین: 
7370
بیشترین: 
7370
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7370
زمان: 
3/31 12:40
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 31 خرداد 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 31 خرداد 1397 , 7370 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 12:40","price":7370}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399