کمترین: 
2405000
بیشترین: 
2415000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2415000
زمان: 
3/31 15:18
قیمت سکه بهار آزادی امروز 31 خرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 31 خرداد 1397 , 2415000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 12:30","price":2405000},{"date":"1397/03/31 12:36","price":2407500},{"date":"1397/03/31 15:06","price":2410000},{"date":"1397/03/31 15:18","price":2415000}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399