کمترین: 
1242000
بیشترین: 
1250000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1250000
زمان: 
3/31 14:18
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 31 خرداد 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 31 خرداد 1397 , 1250000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 12:12","price":1242000},{"date":"1397/03/31 12:30","price":1247000},{"date":"1397/03/31 14:18","price":1250000}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399