کمترین: 
1240000
بیشترین: 
1248000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1248000
زمان: 
3/31 14:18
قیمت نیم سکه امروز 31 خرداد 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 31 خرداد 1397 , 1248000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 12:12","price":1240000},{"date":"1397/03/31 12:30","price":1245000},{"date":"1397/03/31 14:18","price":1248000}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399