کمترین: 
223
بیشترین: 
229
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
227
زمان: 
3/31 17:40
قیمت بات تایلند امروز 31 خرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 31 خرداد 1397 , 227 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 10:30","price":225},{"date":"1397/03/31 11:20","price":223},{"date":"1397/03/31 11:40","price":224},{"date":"1397/03/31 11:50","price":223},{"date":"1397/03/31 12:10","price":225},{"date":"1397/03/31 12:40","price":226},{"date":"1397/03/31 13:00","price":227},{"date":"1397/03/31 13:10","price":226},{"date":"1397/03/31 13:30","price":227},{"date":"1397/03/31 13:50","price":228},{"date":"1397/03/31 14:20","price":227},{"date":"1397/03/31 14:40","price":229},{"date":"1397/03/31 15:10","price":228},{"date":"1397/03/31 15:20","price":229},{"date":"1397/03/31 15:50","price":228},{"date":"1397/03/31 16:10","price":229},{"date":"1397/03/31 16:20","price":228},{"date":"1397/03/31 16:40","price":227},{"date":"1397/03/31 16:50","price":228},{"date":"1397/03/31 17:40","price":227}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399