کمترین: 
103
بیشترین: 
106
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
105
زمان: 
3/31 17:50
قیمت افغانی امروز 31 خرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 31 خرداد 1397 , 105 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 10:30","price":104},{"date":"1397/03/31 11:20","price":103},{"date":"1397/03/31 11:30","price":104},{"date":"1397/03/31 11:40","price":103},{"date":"1397/03/31 12:00","price":104},{"date":"1397/03/31 12:40","price":105},{"date":"1397/03/31 13:50","price":106},{"date":"1397/03/31 14:20","price":105},{"date":"1397/03/31 14:40","price":106},{"date":"1397/03/31 17:50","price":105}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399