کمترین: 
1833
بیشترین: 
1887
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1868
زمان: 
3/31 20:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 31 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 31 خرداد 1397 , 1868 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 10:20","price":1852},{"date":"1397/03/31 11:00","price":1853},{"date":"1397/03/31 11:20","price":1839},{"date":"1397/03/31 11:30","price":1838},{"date":"1397/03/31 11:40","price":1844},{"date":"1397/03/31 11:50","price":1835},{"date":"1397/03/31 12:00","price":1833},{"date":"1397/03/31 12:10","price":1852},{"date":"1397/03/31 12:30","price":1853},{"date":"1397/03/31 12:40","price":1863},{"date":"1397/03/31 13:00","price":1866},{"date":"1397/03/31 13:10","price":1862},{"date":"1397/03/31 13:20","price":1864},{"date":"1397/03/31 13:30","price":1867},{"date":"1397/03/31 13:40","price":1870},{"date":"1397/03/31 13:50","price":1877},{"date":"1397/03/31 14:10","price":1876},{"date":"1397/03/31 14:20","price":1871},{"date":"1397/03/31 14:40","price":1883},{"date":"1397/03/31 15:10","price":1882},{"date":"1397/03/31 15:20","price":1887},{"date":"1397/03/31 15:50","price":1881},{"date":"1397/03/31 16:00","price":1882},{"date":"1397/03/31 16:10","price":1883},{"date":"1397/03/31 16:20","price":1882},{"date":"1397/03/31 16:30","price":1876},{"date":"1397/03/31 16:40","price":1873},{"date":"1397/03/31 16:50","price":1877},{"date":"1397/03/31 17:20","price":1876},{"date":"1397/03/31 17:30","price":1875},{"date":"1397/03/31 17:40","price":1873},{"date":"1397/03/31 17:50","price":1871},{"date":"1397/03/31 18:30","price":1869},{"date":"1397/03/31 18:40","price":1868},{"date":"1397/03/31 18:50","price":1867},{"date":"1397/03/31 19:00","price":1868},{"date":"1397/03/31 19:20","price":1867},{"date":"1397/03/31 19:30","price":1869},{"date":"1397/03/31 19:50","price":1871},{"date":"1397/03/31 20:00","price":1869},{"date":"1397/03/31 20:10","price":1868}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399