کمترین: 
938
بیشترین: 
965
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
953
زمان: 
3/31 20:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 31 خرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 31 خرداد 1397 , 953 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 10:20","price":946},{"date":"1397/03/31 11:00","price":947},{"date":"1397/03/31 11:20","price":940},{"date":"1397/03/31 11:40","price":942},{"date":"1397/03/31 11:50","price":940},{"date":"1397/03/31 12:00","price":938},{"date":"1397/03/31 12:10","price":947},{"date":"1397/03/31 12:40","price":952},{"date":"1397/03/31 13:00","price":954},{"date":"1397/03/31 13:10","price":951},{"date":"1397/03/31 13:20","price":953},{"date":"1397/03/31 13:30","price":955},{"date":"1397/03/31 13:40","price":956},{"date":"1397/03/31 13:50","price":959},{"date":"1397/03/31 14:20","price":957},{"date":"1397/03/31 14:40","price":963},{"date":"1397/03/31 15:20","price":965},{"date":"1397/03/31 15:50","price":962},{"date":"1397/03/31 16:10","price":963},{"date":"1397/03/31 16:20","price":962},{"date":"1397/03/31 16:30","price":959},{"date":"1397/03/31 16:40","price":957},{"date":"1397/03/31 16:50","price":959},{"date":"1397/03/31 17:20","price":958},{"date":"1397/03/31 17:40","price":957},{"date":"1397/03/31 17:50","price":956},{"date":"1397/03/31 18:10","price":955},{"date":"1397/03/31 18:20","price":956},{"date":"1397/03/31 18:30","price":954},{"date":"1397/03/31 18:40","price":953},{"date":"1397/03/31 19:00","price":954},{"date":"1397/03/31 19:20","price":953},{"date":"1397/03/31 19:30","price":955},{"date":"1397/03/31 19:40","price":954},{"date":"1397/03/31 19:50","price":955},{"date":"1397/03/31 20:00","price":954},{"date":"1397/03/31 20:10","price":953}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399