کمترین: 
6
بیشترین: 
6.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6.1
زمان: 
3/31 18:30
قیمت دینار عراق امروز 31 خرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 31 خرداد 1397 , 6.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 10:20","price":6.1},{"date":"1397/03/31 11:20","price":6},{"date":"1397/03/31 11:40","price":6.1},{"date":"1397/03/31 11:50","price":6},{"date":"1397/03/31 12:10","price":6.1},{"date":"1397/03/31 13:40","price":6.2},{"date":"1397/03/31 18:30","price":6.1}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399