کمترین: 
826
بیشترین: 
846
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
840
زمان: 
3/31 20:00
قیمت کرون سوئد امروز 31 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 31 خرداد 1397 , 840 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 10:20","price":834},{"date":"1397/03/31 10:50","price":835},{"date":"1397/03/31 11:20","price":827},{"date":"1397/03/31 11:40","price":830},{"date":"1397/03/31 11:50","price":827},{"date":"1397/03/31 12:00","price":826},{"date":"1397/03/31 12:10","price":836},{"date":"1397/03/31 12:40","price":841},{"date":"1397/03/31 13:00","price":842},{"date":"1397/03/31 13:10","price":839},{"date":"1397/03/31 13:20","price":840},{"date":"1397/03/31 13:30","price":841},{"date":"1397/03/31 13:40","price":843},{"date":"1397/03/31 13:50","price":844},{"date":"1397/03/31 14:10","price":843},{"date":"1397/03/31 14:20","price":840},{"date":"1397/03/31 14:40","price":845},{"date":"1397/03/31 15:20","price":846},{"date":"1397/03/31 15:50","price":845},{"date":"1397/03/31 16:20","price":844},{"date":"1397/03/31 16:30","price":842},{"date":"1397/03/31 16:40","price":840},{"date":"1397/03/31 17:00","price":841},{"date":"1397/03/31 17:10","price":840},{"date":"1397/03/31 17:30","price":842},{"date":"1397/03/31 17:50","price":840},{"date":"1397/03/31 18:00","price":841},{"date":"1397/03/31 18:10","price":842},{"date":"1397/03/31 18:30","price":840},{"date":"1397/03/31 18:40","price":839},{"date":"1397/03/31 18:50","price":838},{"date":"1397/03/31 19:00","price":839},{"date":"1397/03/31 19:20","price":840},{"date":"1397/03/31 19:30","price":841},{"date":"1397/03/31 19:40","price":843},{"date":"1397/03/31 19:50","price":841},{"date":"1397/03/31 20:00","price":840}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399