کمترین: 
665
بیشترین: 
686
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
680
زمان: 
3/31 20:10
قیمت ین ژاپن امروز 31 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 31 خرداد 1397 , 680 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 10:20","price":671},{"date":"1397/03/31 11:10","price":672},{"date":"1397/03/31 11:20","price":666},{"date":"1397/03/31 11:40","price":668},{"date":"1397/03/31 11:50","price":666},{"date":"1397/03/31 12:00","price":665},{"date":"1397/03/31 12:10","price":672},{"date":"1397/03/31 12:30","price":671},{"date":"1397/03/31 12:40","price":676},{"date":"1397/03/31 13:10","price":675},{"date":"1397/03/31 13:30","price":679},{"date":"1397/03/31 13:50","price":682},{"date":"1397/03/31 14:20","price":680},{"date":"1397/03/31 14:40","price":684},{"date":"1397/03/31 15:20","price":686},{"date":"1397/03/31 15:40","price":685},{"date":"1397/03/31 15:50","price":683},{"date":"1397/03/31 16:30","price":681},{"date":"1397/03/31 16:40","price":679},{"date":"1397/03/31 16:50","price":680},{"date":"1397/03/31 17:00","price":681},{"date":"1397/03/31 17:10","price":680},{"date":"1397/03/31 17:30","price":681},{"date":"1397/03/31 17:50","price":680},{"date":"1397/03/31 18:30","price":679},{"date":"1397/03/31 19:00","price":680},{"date":"1397/03/31 19:30","price":681},{"date":"1397/03/31 20:10","price":680}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399