کمترین: 
2497.6
بیشترین: 
2497.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2497.6
زمان: 
3/31 09:20
قیمت منات آذربایجان امروز 31 خرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 31 خرداد 1397 , 2497.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 09:20","price":2497.6}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399