کمترین: 
66.8
بیشترین: 
66.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.8
زمان: 
3/31 09:20
قیمت روبل روسیه امروز 31 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 31 خرداد 1397 , 66.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 09:20","price":66.8}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399