کمترین: 
12900.8
بیشترین: 
12900.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12900.8
زمان: 
3/31 09:20
قیمت بات تایلند امروز 31 خرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 31 خرداد 1397 , 12900.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 09:20","price":12900.8}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399