کمترین: 
1059.2
بیشترین: 
1059.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1059.2
زمان: 
3/31 09:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 31 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 31 خرداد 1397 , 1059.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 09:20","price":1059.2}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399