کمترین: 
3120.8
بیشترین: 
3120.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3120.8
زمان: 
3/31 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 31 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 31 خرداد 1397 , 3120.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 09:20","price":3120.8}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399