کمترین: 
11049.8
بیشترین: 
11049.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11049.8
زمان: 
3/31 09:20
قیمت ریال عمان امروز 31 خرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 31 خرداد 1397 , 11049.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 09:20","price":11049.8}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399