کمترین: 
14013.5
بیشترین: 
14013.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14013.5
زمان: 
3/31 09:20
قیمت دینار کویت امروز 31 خرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 31 خرداد 1397 , 14013.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 09:20","price":14013.5}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399