کمترین: 
519.1
بیشترین: 
519.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
519.1
زمان: 
3/31 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 31 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 31 خرداد 1397 , 519.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 09:20","price":519.1}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399