کمترین: 
477.7
بیشترین: 
477.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
477.7
زمان: 
3/31 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 31 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 31 خرداد 1397 , 477.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 09:20","price":477.7}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399