کمترین: 
4258.3
بیشترین: 
4258.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4258.3
زمان: 
3/31 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 31 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 31 خرداد 1397 , 4258.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 09:20","price":4258.3}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399