کمترین: 
3841.5
بیشترین: 
3841.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3841.5
زمان: 
3/31 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 31 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 31 خرداد 1397 , 3841.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 09:20","price":3841.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399