کمترین: 
893.7
بیشترین: 
893.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
893.7
زمان: 
3/31 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 31 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 31 خرداد 1397 , 893.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 09:20","price":893.7}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399