کمترین: 
5591.6
بیشترین: 
5591.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5591.6
زمان: 
3/31 09:20
قیمت پوند امروز 31 خرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 31 خرداد 1397 , 5591.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 09:20","price":5591.6}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399