کمترین: 
4249
بیشترین: 
4249
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4249
زمان: 
3/31 09:20
قیمت دلار امروز 31 خرداد 1397
قیمت دلاردر تاریخ 31 خرداد 1397 , 4249 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 09:20","price":4249}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399