کمترین: 
522.25
بیشترین: 
539.74
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
522.25
زمان: 
3/31 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 31 خرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 31 خرداد 1397 , 522.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 00:30","price":534},{"date":"1397/03/31 01:30","price":531.26},{"date":"1397/03/31 02:30","price":531.28},{"date":"1397/03/31 04:00","price":533.74},{"date":"1397/03/31 06:30","price":533.49},{"date":"1397/03/31 07:00","price":534.4},{"date":"1397/03/31 09:30","price":536},{"date":"1397/03/31 12:30","price":539.74},{"date":"1397/03/31 15:30","price":535},{"date":"1397/03/31 16:00","price":532.13},{"date":"1397/03/31 18:30","price":531.23},{"date":"1397/03/31 19:00","price":526},{"date":"1397/03/31 21:30","price":525.1},{"date":"1397/03/31 22:00","price":522.25}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399