کمترین: 
71.87
بیشترین: 
71.87
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
71.87
زمان: 
3/30 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 30 خرداد 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 30 خرداد 1397 , 71.87 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 17:32","price":71.87}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399