کمترین: 
7295
بیشترین: 
7295
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7295
زمان: 
3/30 13:00
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 30 خرداد 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 30 خرداد 1397 , 7295 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 13:00","price":7295}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399