کمترین: 
6
بیشترین: 
6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6
زمان: 
3/30 11:30
قیمت دینار عراق امروز 30 خرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 30 خرداد 1397 , 6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 11:30","price":6}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399