کمترین: 
1237000
بیشترین: 
1247000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1237000
زمان: 
3/30 14:18
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 30 خرداد 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 30 خرداد 1397 , 1237000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 11:30","price":1247000},{"date":"1397/03/30 14:00","price":1242000},{"date":"1397/03/30 14:18","price":1237000}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399