کمترین: 
1235000
بیشترین: 
1245000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1235000
زمان: 
3/30 14:18
قیمت نیم سکه امروز 30 خرداد 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 30 خرداد 1397 , 1235000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 11:30","price":1245000},{"date":"1397/03/30 14:00","price":1240000},{"date":"1397/03/30 14:18","price":1235000}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399