کمترین: 
2405000
بیشترین: 
2410000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2410000
زمان: 
3/30 12:30
قیمت سکه بهار آزادی امروز 30 خرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 30 خرداد 1397 , 2410000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 11:30","price":2405000},{"date":"1397/03/30 12:18","price":2407500},{"date":"1397/03/30 12:30","price":2410000}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399