کمترین: 
1806
بیشترین: 
1840
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1836
زمان: 
3/30 21:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 30 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 30 خرداد 1397 , 1836 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 10:10","price":1806},{"date":"1397/03/30 10:50","price":1807},{"date":"1397/03/30 11:20","price":1806},{"date":"1397/03/30 11:30","price":1835},{"date":"1397/03/30 11:50","price":1830},{"date":"1397/03/30 12:00","price":1831},{"date":"1397/03/30 12:10","price":1827},{"date":"1397/03/30 12:20","price":1826},{"date":"1397/03/30 12:30","price":1828},{"date":"1397/03/30 12:40","price":1840},{"date":"1397/03/30 12:50","price":1839},{"date":"1397/03/30 13:00","price":1831},{"date":"1397/03/30 13:10","price":1822},{"date":"1397/03/30 13:40","price":1826},{"date":"1397/03/30 13:50","price":1819},{"date":"1397/03/30 14:00","price":1826},{"date":"1397/03/30 14:20","price":1824},{"date":"1397/03/30 14:30","price":1833},{"date":"1397/03/30 14:40","price":1830},{"date":"1397/03/30 14:50","price":1826},{"date":"1397/03/30 15:00","price":1827},{"date":"1397/03/30 15:20","price":1825},{"date":"1397/03/30 15:30","price":1822},{"date":"1397/03/30 15:50","price":1821},{"date":"1397/03/30 16:10","price":1818},{"date":"1397/03/30 16:20","price":1819},{"date":"1397/03/30 16:40","price":1817},{"date":"1397/03/30 16:50","price":1824},{"date":"1397/03/30 17:00","price":1823},{"date":"1397/03/30 17:10","price":1828},{"date":"1397/03/30 17:40","price":1836},{"date":"1397/03/30 17:50","price":1834},{"date":"1397/03/30 18:00","price":1833},{"date":"1397/03/30 18:10","price":1834},{"date":"1397/03/30 18:20","price":1833},{"date":"1397/03/30 18:30","price":1834},{"date":"1397/03/30 18:40","price":1835},{"date":"1397/03/30 18:50","price":1833},{"date":"1397/03/30 19:10","price":1836},{"date":"1397/03/30 20:10","price":1834},{"date":"1397/03/30 21:00","price":1836}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399