کمترین: 
921
بیشترین: 
939
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
937
زمان: 
3/30 21:00
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 30 خرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 30 خرداد 1397 , 937 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 10:10","price":921},{"date":"1397/03/30 10:50","price":922},{"date":"1397/03/30 11:00","price":921},{"date":"1397/03/30 11:10","price":922},{"date":"1397/03/30 11:20","price":921},{"date":"1397/03/30 11:30","price":937},{"date":"1397/03/30 11:50","price":935},{"date":"1397/03/30 12:10","price":934},{"date":"1397/03/30 12:20","price":932},{"date":"1397/03/30 12:30","price":933},{"date":"1397/03/30 12:40","price":939},{"date":"1397/03/30 12:50","price":938},{"date":"1397/03/30 13:00","price":936},{"date":"1397/03/30 13:10","price":931},{"date":"1397/03/30 13:20","price":933},{"date":"1397/03/30 13:40","price":932},{"date":"1397/03/30 13:50","price":929},{"date":"1397/03/30 14:00","price":932},{"date":"1397/03/30 14:20","price":930},{"date":"1397/03/30 14:30","price":936},{"date":"1397/03/30 14:40","price":934},{"date":"1397/03/30 14:50","price":932},{"date":"1397/03/30 15:20","price":930},{"date":"1397/03/30 15:30","price":929},{"date":"1397/03/30 16:00","price":928},{"date":"1397/03/30 16:10","price":927},{"date":"1397/03/30 16:30","price":928},{"date":"1397/03/30 16:40","price":927},{"date":"1397/03/30 16:50","price":929},{"date":"1397/03/30 17:10","price":930},{"date":"1397/03/30 17:20","price":934},{"date":"1397/03/30 17:40","price":936},{"date":"1397/03/30 17:50","price":935},{"date":"1397/03/30 18:20","price":934},{"date":"1397/03/30 18:30","price":935},{"date":"1397/03/30 18:40","price":936},{"date":"1397/03/30 19:00","price":934},{"date":"1397/03/30 19:10","price":936},{"date":"1397/03/30 21:00","price":937}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399