کمترین: 
106
بیشترین: 
108
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
107
زمان: 
3/30 16:50
قیمت روپیه هند امروز 30 خرداد 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 30 خرداد 1397 , 107 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 10:10","price":106},{"date":"1397/03/30 11:30","price":108},{"date":"1397/03/30 11:50","price":107},{"date":"1397/03/30 12:40","price":108},{"date":"1397/03/30 13:00","price":107},{"date":"1397/03/30 15:30","price":106},{"date":"1397/03/30 15:50","price":107},{"date":"1397/03/30 16:10","price":106},{"date":"1397/03/30 16:50","price":107}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399